Fafnir 1/2015

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research 1/2015

 

 

Download the full issue as PDF

_____________________________________________

Jyrki Korpua & Päivi Väätänen:
Editorial 1/2015

Download this article as PDF

_____________________________________________

Jani Ylönen:
”YOUR… YOUR DOG IS TALKING?”
Human/Animal Dichotomy in Geoff Ryman’s Air

Abstract: Animal characters have been a part of the Western literary tradition since the beginning. They are also a frequent part of speculative fiction where they often perform the roles of metaphors, but also straightforward comments on the current interests. Geoff Ryman’s Air offers its own addition to this tradition with Ling, a technologically modified dog. The character and his role in the novel are discussed using posthumanism and animals studies as frameworks. While the former has been most often connected with discussion on technology’s continuing influence on humanity and the latter to animal right issues, both share an interest in discussing animals in connection with science, Otherness, and subjectivity.While Ling is only a minor character in the novel, his depiction offers interesting topics from these two approaches. The article presents their central roles for Ling. First, he is discussed as an Other, who, for example, disrupts the human/animal dichotomy. Second, Ling works as a metaphor for trepidations caused by technology’s effects on humanity and its current ones towards dogs, for example, through animal testing. Finally, the article discusses how Ling fits into the field of posthumanism. The question remains, whether he transgresses enough boundaries to be considered a postdoggie.

Keywords: postdoggie, posthumanism, animal studies, speculative fiction

Download this article as PDF

Aleksi Nikula
Katoava utopia,
postmoderni utopia Hannu Rajaniemen teoksessa The Quantum Thief:

Abstrakti: Artikkeli tutkii Hannu Rajaniemen teoksessa The Quantum Thief (2010, suom. Kvanttivaras) kuvattua yhteiskuntaa pääasiassa Fredric Jamesonin ja Darko Suvinin poliittisten utopiateorioiden kautta. Artikkelin primäärikohde on alkuperäiskielinen teos The Quantum Thief, mutta tutkimusta taustoitetaan myös sarjan jatko-osien The Fractal Prince (2012, suom. Fraktaaliruhtinas) sekä The Causal Angel (2014, suom. Kausaalienkeli) avulla. Tutkimuskieleni on suomi, mutta käytän kohdeaineistonani englanninkielisiä alkuperäisteoksia. Artikkelin teoreettinen viitekehys muodostuu ensisijaisesti Edward Jamesin, Fredric Jamesonin ja Darko Suvinin teoksista. Artikkelissa tutkitaan, mitä utopiagenren konventioita Rajaniemi käyttää teoksessaan ja millaisia ilmiöitä Rajaniemen utopiassa esiintyy. Vertaan myös teoksen eroja ja yhtäläisyyksiä 1900-luvun loppupuolen utopiagenreen yleensä. Erityisesti The Quantum Thiefissä esiintyvää yhteiskuntaa tarkastellaan kapitalistisena utopiana, jonka valuuttamuoto arvottaa yhteiskunnan kansalaisia. Teoksen antiutopistisuutta käsitellään myös teoksessa esiintyvän vankilametaforan kautta. The Quantum Thief sopii Jamesonin kapitalistisen utopian muottiin, ja Rajaniemi esittää teoksessa ratkaisuja Jamesonin esittämiin utopian käsitettä koskeviin ongelmiin: The Quantum Thiefissä kuvattu yhteiskunta sitoo vaurauden suoraan elinaikaan, jolloin asukkaiden pitkäikäisyyttä katkoo kestoltaan määrittelemättömät jaksot hiljaisiksi kutsuttuina koneorjina. Teoksessaan Rajaniemi esittää yhteiskuntansa antiutopiana ja rinnastaa yksityisyysparatiisin rakenteeltaan filosofi Michel Foucaultin hahmottelemaan panoptikon-vankilaan. Artikkelissa haastan teoksen näkökulman ja väitän, että kun panoptikonia muistuttava valtarakenne poistetaan (kuten teoksessa käy), yhteiskunta palaa utooppiseksi.

Avainsanat: The Quantum Thief, utopia, katoava utopia, postmoderni utopia

Download this article as PDF

_____________________________________________

Hanna-Riikka Roine:
And So It Begun.
The First Year of Fafnir

Download this article as PDF

Emilia Uusitalo:
Tutkijat mielen ja materian rajamailla

Download this article as PDF

Markku Soikkeli:
A Book review: Andrzej Wicher, Piotr Spyra & Joanna Matyjaszczyk (eds.) – Basic Categories of Fantastic Literature Revisited

Download this article as PDF

Call for papers Fafnir 3/2015 (Nordic issue)

Download this article as PDF