Fafnir etsii uutta päätoimittajaa

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Studies etsii uutta suomen kielen taitoista päätoimittajaa kolmivuotiskaudelle (2024–2026). Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran julkaisema, World Fantasy Award -palkinnollakin tunnustettu verkkolehtemme tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan paitsi tuoreeseen spekulatiivisen fiktion tutkimukseen myös avoimen akateemisen julkaisemisen kehittämiseen. Tehtävään valittu toimii yhteistyössä kahden muun työtään jatkavan päätoimittajan, Elizabeth Oakesin ja Merve Taburin kanssa. Työskentelyn pääkieli on englanti, mutta uuden päätoimittajan on kyettävä ottamaan vastuu erityisesti lehteen tarjotusta suomenkielisestä sisällöstä. Tehtävästä ei makseta rahallista palkkiota, mutta sen voi hyvin sisällyttää osaksi apurahatyöskentelyä tai tohtoriopintoja.

LEHDESTÄ

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Studies on vertaisarvioitu, monitieteinen, voittoa tavoittelematon ammattilehti, jota Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry (FINFAR) on julkaissut vuodesta 2014 lähtien. Lehteä julkaistaan tällä hetkellä kahden numeron vuosivauhtia, ja kaikki sen sisältö on vapaasti luettavissa osoitteessa journal.finfar.org.

Fafnirin tavoitteena on pitää yllä laadukasta, kansainvälistä, monitieteistä keskustelua spekulatiiviseen fiktioon liittyvistä tutkimusaiheista. Spekulatiivisella fiktiolla tarkoitamme missä tahansa muodossa tai viestimessä julkaistua tieteisfiktiota, fantasiaa, kauhua tai muuta näiden lajien genrepiirteistä ammentavaa fiktiota. Lehdessä julkaistaan tarjonnan mukaan paitsi vertaisarvioituja artikkeleja myös vertaisarvioimattomia katsauksia, esseitä, haastatteluja, konferenssiraportteja, lektioita ja kommentteja. Lisäksi jokaiseen numeroon toimitetaan arvioita ajankohtaisista spekulatiivisen fiktion tutkimukseen liittyvistä akateemisista julkaisuista. Lehden pääkieli on englanti, ja jokaiseen numeroon tarjotaan tekstejä ympäri maailman. Julkaisemme kuitenkin sisältöä myös pohjoismaisilla kielillä, erityisesti suomen kielellä.

Julkaisufoorumin luokituksessa Fafnir on vuodesta 2023 lähtien ollut tasolla 2, eli se luetaan alansa johtaviin journaaleihin. Lehdessämme julkaistut artikkelit on indeksoitu moniin kansainvälisiin tietokantoihin, mukaan lukien MLA International Bibliography, the Directory of Open-Access Journals ja The Science Fiction and Fantasy Research Database (SFFRD). Lisäksi lehti itsessään sisältyy MLA Directory of Periodicals sekä Directory of Open-Access Journals -luetteloihin. Vuonna 2020 Fafnirille myönnettiin World Fantasy Award -erikoispalkinto tunnustuksena tieteisfiktion ja fantasian tutkimuksen kehittämisestä. Journaalimme lukeutuu myös rakenteilla olevan Suomen RR-keskuksen yhteistyölehtiin.

PÄÄTOIMITTAJAN TEHTÄVÄSTÄ

Koska haluamme pitää Fafnirin näkökulman tuoreena ja moninaisena, lehteen valitaan joka vuosi uusi päätoimittaja, jonka vastuulla on pyörittää lehteä kolmen vuoden ajan, osana kolmen demokraattisesti toimivan päätoimittajan tiimiä. Päätoimittajat päättävät yhdessä lehden linjauksista ja voivat sopia myös toimituskäytänteistä tiimin jäsenten tarpeiden, toiveiden ja osaamisen mukaisesti. Käytännössä työskentely tapahtuu verkkopohjaisesti, puolen vuoden mittaisissa sykleissä. Vuonna 2024 Fafnir siirtyy Journal.fi-alustalle, jonka käyttöön on mahdollista saada opastusta Tieteellisen seurain valtuuskunnalta.

Päätoimittajat päättävät konkreettisesti Fafnirin toimituksellisesta linjasta ja sisällöstä valitsemalla mitkä tekstit kelpaavat vertaisarviointiin ja julkaisuun, auttamalla kirjoittajia käsikirjoitusten muokkaamisessa sekä kutsumalla mukaan kiinnostavia yhteistyökumppaneita. Päätoimittajat voivat esimerkiksi koota lehteen teemanumeroita tai -osioita. Lisäksi päätoimittajien odotetaan huolehtivan artikkelien anonyymistä vertaisarvioinnista, julkaistavien tekstien oikolukemisesta sekä lehden pääkirjoitusten laatimisesta. Työskentelyä tukee toimitusneuvosto, jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi vertaisarvioita varten, kirja-arvioista vastaava toimittaja Jari Käkelä sekä lehden taitosta ja verkkosivuista huolehtiva Jaana Hakala.

Päätoimittajat toimivat myös Fafnirin kasvoina ja promoottoreina spekulatiivisen fiktion tutkimukseen liittyvissä tapahtumissa. Tätä helpottaakseen he voivat pyytää julkaisijaa maksaman heille jäsenyyden joko Tiedetoimittajain liitossa tai Council of Editors of Learned Journals (CELJ) -järjestössä.

Edellytämme hakijalta:

  • Vähintään maisterin, mieluummin tohtorin tutkintoa soveltuvalta tieteenalalta (esim. kirjallisuudentutkimus, kulttuurintutkimus, mediatutkimus, filologiat)
  • Laajaa asiantuntemusta spekulatiivisesta fiktiosta ja sen tutkimuksesta
  • Erinomaista englannin ja suomen kielen taitoa
  • Kykyä sekä verkkoympäristössä tapahtuvaan yhteistyöhön että itseohjautuvaan etätyöskentelyyn. 

Lisäksi arvostamme: 

  • Kaikenlaista kokemusta akateemisesta julkaisusta, erityisesti Journal.fi-alustan käytöstä
  • Toimittamiseen, oikolukemiseen ja kielentarkistukseen liittyvää työkokemusta
  • Skandinaavisten kielten (ruotsi, norja, tanska, islanti) osaamista 
  • Kontakteja spekulatiivisen fiktion ja sen tutkimuksen kentältä.

HAKUPROSESSI

Jos haluat hakea paikkaa, lähetä ajan tasalla oleva julkaisuluettelosi, CV:si ja noin sivun mittainen hakukirje osoitteeseen pj[ät]finfar.org 30.9.2023 mennessä.

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran hallitus valitsee uuden päätoimittajan hakijoiden joukosta ensimmäisessä hakuajan umpeutumista seuraavassa kokouksessaan. Asiassa kuullaan myös Fafnirinnykyisiä päätoimittajia. Kaikki hakijat saavat tiedon päätöksestä marraskuun loppuun mennessä. Nykyinen toimituskunta perehdyttää valitun päätoimittajan tehtäviinsä vuoden loppuun mennessä, jolloin hän pääsee aloittamaan toimikautensa numerosta 1/2024.

Lisätietoja tehtävästä ja julkaisusta antavat väistyvä päätoimittaja Essi Varis (essi.varis(ät)helsinki.fi) ja toimitusneuvoston puheenjohtaja Merja Polvinen (merja.polvinen(ät)helsinki.fi).

Lisätietoja hakuprosessista antaa Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran puheenjohtaja Oskari Rantala (pj(ät)finfar.org).